– Det er fullstendig «vill vest» slik forholdene er nå. Kysttorsken er sterkt presset i mange fjorder. At vi i dag ikke vet hvor mye kysttorsk som tas ut er rett og slett skummelt. Når det i tillegg er sånn at store verdier bare tas ut av landet, uten at turistnæringen og lokalsamfunnene sitter igjen med verdiskapning og arbeidsplasser er det åpenbart at det må tas grep, sier SVs fiskeripolitiske talsperson, Torgeir Knag Fylkesnes til Norsk Telegrambyrå.

– I korte trekk går forslaget vårt ut på at alle turistfiskeanlegg skal registreres. Hver enkelt kommune skal godkjenne anleggene og fartøyene som benyttes, samt føre kontroll på alt uttak av fisk. Er ikke fisken fanget gjennom de godkjente aktørene får den heller ikke bli med over landegrensa, sånn sikrer vi både bedre kontroll og norsk verdiskapning på en gang, sier Fylkesnes.