Det tar tid å utvikle gode og brukervennlige løsninger, det er derfor behov for å bruke mer tid på innføringen og ikke minst ha en god dialog med aktørene for å få løsninger som også vil fungere for næringen.

Frem til 1. januar 2022 er det kun flåten over 15 meter som har et generelt krav om VMS-sporing og elektronisk aktivitets- og fangstrapportering (ERS). Etter forslag fra Fiskerikontrollutvalget ble det besluttet å innføre krav om sikker sporing og fangstrapportering fra alle fiskebåter.

Kravet vil gjelde fra 1. januar 2022 for fartøy ned til 11 meter og for mindre fartøy ble det lagt følgende tidsplan for ikrafttredelse; Fartøy 10-10.99 meter 1. september 2022 og fartøy under 10 meter fra 1. juli 2023.

- Vi har fått tydelige tilbakemeldinger fra fiskerne om utfordringer med disse systemene, og vi vil bidra til en enklere hverdag for fiskerne og ikke motsatt. Derfor er jeg veldig glad for at vi er kommet til enighet med Regjeringen og Fiskeri- og sjømatministeren om å utsette innføringen og gå i dialog med næringen om løsninger de kan være bekvem med før disse innføres, sier Bengt Rune Strifeldt, FrPs fiskeripolitiske talsperson.

- Det er viktig at vi har gode kontrollfunksjoner for å styrke de som driver seriøst, men vi ser at de systemene som er på markedet i dag kan være utfordrende å bruke for de minste fartøyene. Det vil nå være tid til å se på enklere og mer brukervennlige løsninger og vi må også se på muligheten om det er mulig å videreutvikle kystfiskerappen til denne kontrollfunksjonen, sier Strifeldt videre.

I dag er det få leverandører av systemer som ivaretar disse kravene, og tilbakemeldingene fra næringen er at disse systemene foreløpig ikke er godt nok tilpasset de minste fartøygruppene og vil være utfordrende å bruke tilfredsstillende.

Kravene vil etter dette gjelde fra 1. juli 2022 for fartøy ned til 11 meter og for mindre fartøy vil ikrafttredelse være:

  • Fartøy 10-10.99 meter 1. mars 2023

  • Fartøy under 10 meter fra 1. januar 2024

Strifeldt får støtte fra fiskeri- og sjømatministeren.

- Fiskerikontrollutvalget påpekte at mangelen på data fra denne flåtegruppen gjør tilstedeværelse til eneste kontrollverktøy, og kravet om sporing og fangstrapportering vil gi en bedre kontroll med ressursuttaket og styrke de som driver seriøst, sier fiskeri- og sjømatminister Odd-Emil Ingebrigtsen.

- Vi lytter til næringen og vi ser at teknologien og brukervennlige løsninger ikke er tilstrekkelig utviklet, og mener derfor det er hensiktsmessig å utsette innføring av kravet med 6 måneder. Det er et potensiale for forenkling og forbedring av fiskernes hverdag som også må realiseres. Vi vil også gå i dialog med næringen for å se på om vi kan få på plass systemer som ivaretar kontrollfunksjonen, uten for store utfordringer for disse fiskerne og med lavere kostnader, tilføyer Ingebrigtsen.