- Vi er midt inne i toppen av vinterfisket med godt fiske over det meste av Råfisklagets distrikt, men med størst aktivitet i Lofoten og Vesterålen. Utenfor Vesterålen har det i flere uker i tillegg til torsk vært god tilgjengelighet på hyse. Dette har ført til enkelte store snurrevadfangster av hyse ilandført rund. Som følge av dette henstiller arbeidsutvalget i Norges Råfisklag flåten om aktsomhet i snurrevadfisket for å unngå de store halene, skriver Råfisklaget i henstillingen.

Oppløftende rapport

Også Råfisklagets ukerapport er lystelig lesning. De fire første dagene av forrige uke var fersktorskekvantumet allerede oppe i 15.500 tonn, fordelt med 9.300 tonn levert i Lofoten, 2.000 tonn i Vesterålen, 1.600 tonn i Troms, 1.250 tonn i Vest-Finnmark, 850 tonn i Øst-Finnmark og 470 tonn på strekningen Helgeland-Nordmøre.

- Dette til tross for at det har vært periodevis vindfullt også inneværende uke, noe som resulterte i redusert utror onsdag og torsdag. Men kvantumet totalt for uka ser dermed ut til å passere 20.000 tonn for første gang i år, men når neppe fjorårets uke 12-nivå som passerte 25.000 tonn, heter det i rapporten.

Føringstilskudd

Stort trøkk i landingene i Lofoten, spesielt Øst-Lofoten, har ført til at arbeidsutvalget i Norges Råfisklag fra og med fredag har iverksatt ordning med føringstilskudd for sløyd torsk som føres ut av området for produksjon andre steder i Råfisklagets distrikt.

Levendefangst

12 snurrevadbåter er kommet i gang med leveranser av levendetorsk, til 5 lokaliteter. Så langt er 940 tonn innmeldt overført til lagringsmerd, av det er 240 tonn allerede omsatt.

Snittpris torsk per redskap fordelt på sone omregnet til sløyd hodekappet inneværende uke (kr/kg):

RedskapØst-FinnmVest-FinmTromsVesterålenLofoten SaltenHelge-landNord-TrøndSør-TrøndSnitt
Snurrevad18,8917,1016,8617,1416,1716,67
Line16,8915,2416,6015,9516,0012,5413,0916,02
Garn14,6614,8915,9314,9515,9113,6315,1913,5215,70
Juksa15,2615,1417,0615,8815,3413,6714,6212,1415,37
Snitt15,9015,4816,2116,5415,9213,6315,1913,4815,97