Fiskermanntallet i Nordkapp har siden 2015 økt fra 182 til 237, og antallet fiskefartøy fra 145 til 172. I en pressemelding fra omstillingsselskapet Om Kapp har også kvotebeholdningen økt betydelig, fra 70 i lukket og 111 i åpen gruppe til 71 og 192 i år. Dette har skjedd samtidig som Finnmark fylke forøvrig har opplevd en nedgang i antallet båter med kvote, påpekes det i pressemeldingen.

- Styret i Om Kapp KF gjorde et strategisk valg da Nordkapp ble innvilget status som omstillingskommune. Et av satsingsområde skulle være primærnæring fiskeri. Innenfor satsingsområde har omstillingsmidlene fra 2015 til i dag tildelt til 47 prosjekterer knyttet til fiskebåt og kvoter. Totalt er det tildelt tilskudd på 3.180.000 kroner. Styret i Om Kapp KF er godt fornøyd med utviklingen, fremgår det av pressemeldingen.