Det melder Norges Sildesalgslag på sine nettsider.

I nord har det vært fisket rundt 12 600 tonn sild. Mesteparten er tatt vest av Tromsø mens trålflåten har fisket litt større sild 100 mil vest av Værøy. Kyst og SUK flåten har fisket rundt 7 000 tonn, trålflåten 4 300 tonn og ringnot 1 400 tonn. Silda har vært levert så langt sør som til Skude. Silda er i år mye senere på vei sørover.

Når det gjelder makrell:

To utenlandske fartøy kom til Norge med like under 2 800 tonn tatt vest av Orkenøyene. Det var på også i uke 6 ifjor av vi hadde de siste fangsten fra makrell fra britisk sone på vinteren.

2 kystbåter hadde også 27 tonn makrell fra fjordene nord for Bergen.

Fem fartøy har også tatt 73 tonn hestmakrell, mesteparten er tatt inne i Fusa mens en fangt er tatt lenger sør i Sunnhordaland.