Fiskeridirektøren ber samtlige mottakere om å videreformidle følgende melding til sine medlemmer:

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotetillegget på torsk nord for 62°N for fartøy som fisker i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter.

Kvoteøkningen skjer innenfor gjeldende modell for overregulering og nye kvoteenheter for fartøy under 11 meter hjemmelslengde blir som følger:

  • Fartøy med største lengde under 11 meter: 21,9099 (overregulering 20 %)

  • Fartøy med største lengde mellom 11-12,9 meter: 20,0841 (overregulering 10 %)

  • Fartøy med største lengde mellom 13-14,9 meter: 19,1712 (overregulering 5 %)

  • Fartøy med største lengde over 15 meter: Ingen endring

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Vi minner om at fisket på maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel.