Det var ved inspeksjonen etter avlusning at et større hull i noten ble oppdaget på et oppdrettsanlegg på Ilholmane i Vindafjord kommune i Rogaland i februar, og en deformert notkrok hang i et mindre hull like ved. 47 043 laks rømte.

Fiskeridirektoratet sin gransking av hendelsen gjennom et godt samarbeid med virksomheten, viser at sannsynlig årsak for hullet i nota er at notkroken falt ned i forbindelse med avlusning. - Kroken hektet og førte til revne i noten da denne ble senket etter endt avlusning, konkluderer Fiskeridirektoratet, som ber alle virksomheter som bruker slike kroker om å inkludere den nye kunnskapen i sine risikovurderinger.