Fisket nordpå passerte i uke 25 kvantumet som ble fisket på Nordmøre. Troms og Lofoten har kommet inn med betydelig kvantum relativt til de andre sonene. Endringene kan trolig tilskrives at noen fartøy har forflyttet seg mellom landingssonene, mens det også har kommet nye til, melder Råfisklaget i sin ukerapport.

I tillegg er det båter som har levert på Nordmøre de foregående ukene, og ikke hatt leveranser i uke 25 og som er ferdig med kvoten.

Kvantumet fersk torsk går ifølge Råfisklagets rapport ytterligere ned i uke 25, mens det er en økende omsetning av levende torsk.

Når det gjelder fersk hyse er det et stabilt kvantum mot uken før, nytt denne uka er at line/autoline har passert snurrevad i kvantum.

Råfisklagets ukeomsetning i uke 25 ble på 144,1 mill kroner (foreløpig tall). Av dette utgjorde landinger fra utenlandske frysebåter 25,1 mill kroner. Her inngikk bla. 1.350 tonn torsk til en av verdi 22,1 mill kroner og 260 tonn hyse til en verdi av 1,8 mill kroner, alt landet av 4 russiske båter. For norske båter utgjorde omsetningen 119 mill kroner, fordelt med 55 mill kroner på leveranser av ferskt råstoff og 64 mill kroner på fryst.

I uke 25 i fjor var ukeomsetningen 244,1 mill kroner. Av det var 34,4 mill kroner etter landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde totalt 209,6 mill kroner, hvorav 96 mill kroner kom etter landinger av ferskt råstoff og 113 mill kroner var fryst. Oppdaterte tall for uke 24 i år viser at omsetningen nådde 187 mill kroner. Av det utgjorde utenlandske landinger 29,1 mill kroner.

Omsetningen for norske båter var på 158 mill kroner fordelt med 69,7 mill kroner på fersk og 88,0 mill kroner på fryst råstoff. Totalomsetningen pr uke 25 i år er på 8,5 milliarder kroner. Dette er ca 560 mill kroner høyere enn til samme tid i fjor. Til sammenligning var denne avstanden 650 mill kroner per uke 24. For norske båter er det en økning på 395,5 mill kroner, mens utenlandske har et pluss på 166 mill kroner.

Fra Sildelaget meldes det om fangst av 15.100 tonn med nordsjøsild sist uke. Dette betegnes av Sildelaget som meget dårlig da dette fordeler seg på hele 98 fangster med kvantum fra lave 12 t til beste kvantum på 510 t.

- Fisket har gjennomgående vært dårlig både i norsk og EU sone, der unntaket har vært noen få kast eller hal der båtene har vært alene. Samlingen er dårlig og det virker som om silda er veldig var når flere båter samler seg på et lite område, skriver Sildelaget.

På makrellen meldes det om beste uke så langt i år, med 500 tonn innmeldt. Av dette er knappe 300 tonn fisket i nord, og det resterende er fisket fra den minste kystflåten fra Rogaland i sør til Trøndelag i nord.

Fra nord så meldes det om beskjedne registreringer av makrell og værforholdene i nord har heller ikke vært på lag med makrellfiskerne. Fangstene er tatt i ytre Vestfjorden sørøst av Værøy, melder Sildelaget.