Fiskeridirektøren har besluttet å øke torskekvotene til konvensjonelle fartøy i lukket gruppe nord for 62°N fra og med mandag 31.oktober, for å legge til rette for at gruppekvotene tas.

Fartøy med hjemmelslengde under 11 metergis fritt fiske, mens torskekvotene til fartøy med hjemmelslengde og faktisk lengde på eller over 11 meter økes med 3,5 prosent. Kvotetilleggene gis som maksimalkvoter.

I meldingen fra Fiskeridirektøren påpekes det også at fisket kan bli stoppet på kort varsel, og at det ved en eventuell stopp i fisket fremdeles kan fiskes innenfor garantert kvantum.