Davidsson er i dag er styreleder for Brim hf., en av de største aktørene innenfor pelagisk fiskeri på Island. Selskapet har MSCs chain of custody-sertifisering for alle sine driftsenheter.

Kristjan begynte sin karriere som fisker, og jobbet deretter som eksport- og salgssjef i sjømatnæringen. Han har også bransjebakgrunn som administrerende direktør i Grandi hf., en stor fiske- og fiskeforedlingsvirksomhet på Island, som administrerende direktør for den islandske akvakulturforeningen, som Islands representant for Nordatlantisk sjømatforum, og som medlem av den tekniske komiteen i International Fish Meal and Fish Oil Organization (IFFO).

Davidsson er islandsk og bor i Reykjavik. Han snakker flytende islandsk, norsk, dansk, engelsk og spansk. I tillegg er han utdannet i fiskerifag.

Kristjan Davidsson etterfølger Eric Barratt, som har vært styremedlem i MSC siden 2014. Davidssons utnevnelse til MSC-styret sikrer at organisasjonen beholder balansen mellom tillitsmenn fra fiskeindustrien, akademia, frivillige organisasjoner, forhandlere og andre felt. Sammensetningen i MSCs styre er nøye valgt ut for å sikre at beslutningstaking forblir balansert og gjenspeiler ulike sektorer og interesser.

I n pressemelding om skiftet sier styreleder Werner Kiene i MSC at organisasjonen er avhengig av innsikt, kompetanse og tid fra våre styremedlemmer for å kunne opprettholde og styrke MSCs verdensledende standard for bærekraftig fiske og sjømat.

- På vegne av styret vil jeg takke Eric for hans engasjement og uvurderlige bidrag gjennom så mange år. Samtidig er vi glade for å ønske Kristjan velkommen. Han erfaring, sjømatnettverk og forpliktelse til bærekraft vil være uvurderlig for styret, og sikre at MSCs også i fremtiden styres av ledere som representerer et mangfold av perspektiv og kunnskap.