Norge eksporterte klippfisk for 3,7 milliarder kroner i 2014 framgår det av årsrapporten som ble lagt fram av Norges Sjømatråd i går. Det er 19 prosent, eller 586 millioner kroner mer enn i 2013. Det ble totalt eksportert 99 135 tonn klippfisk i 2014, som er 2 542 tonn mer enn i 2013, og tidenes høyeste volum.

Portugal størst

Av dette ble det eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 1,9 milliarder kroner, en økning på 334 millioner kroner, fra 2013. Verdien av klippfisk sei kom på 1,4 milliarder kroner, noe som er 218 millioner kroner mer enn i 2013. Brosme, lange og annen klippfisk økte også fra totalt 301 millioner kroner til 336 millioner kroner.

Største enkeltmarked for klippfisk er Portugal, og eksporten kom på 1,1 milliarder kroner, 276 millioner mer enn i 2013. Brasil som nest største marked totalt, og største marked for klippfisk av sei, hadde en vekst på 202 millioner kroner, til totalt 1 milliard kroner.

Godt år for saltfisk

Også saltfiskprodusentene kunne notere seg økt salg.Eksporten av saltfisk, både hel og filet, økte med 18 prosent, eller 137 millioner kroner, til totalt 909 millioner kroner i 2014. Målt i volum økte saltfiskeksporten med 2 prosent, til totalt 31 766 tonn. Portugal har kjøpt 70 prosent av all norsk saltfisk i 2014, til en verdi av 614 millioner kroner.