- Dispensasjonen vil bryte med både faglige råd og samtidig fortrenger fiskere fra sine tradisjonelle fiskefelt, mener Naturvernforbundet som på overtid forsøker å hindre at det åpnes for oppdrettsanlegg i området.

- Vi har forståelse for at Kvænangen kommune ønsker å sikre arbeidsplasser, men kommunen har også et særlig ansvar for å sikre naturmiljøet og øke incentivene til å satse på næringer som driver miljøvennlig, skriver Naturvernforbundet i en pressemelding.

På kommunens egen hjemmeside står det «Kommunen har et helhetlig ansvar for å forvalte natur og miljø til det beste for samfunnet gjennom bærekraftig bruk og vern». Naturvernforbundet Troms mener at kystfisket som en fornybarnæring med lavt økologiske fotavtrykk, bør prioriteres av hensyn til miljø og den kulturen i nord med å leve av og med naturen- i henhold til økologiske grenser for bruk.

- Vi er derfor sterkt kritiske til en politikk der dispensasjoner gis fra en kystsoneplan som skal sørge for en god arealavklaring, og vil påklage vedtaket, melder naturvernerne.