I årsoppsummeringen skriver sildelaget at makrellfisket dro mest opp mens NVG-silda dro mest ned i året som gikk. I rent kvantum var økningen på 242 000 tonn til totalt 1 498 000 tonn for 2014.

Utenlandske fartøy

Med over 1,13 milliarder mer i verdi på makrellen i 2014 var det ikke bare økningen i den norske kvoten som utgjorde veksten, også utenlandske fartøyer leverte mye mer makrell til Norge i 2014.

Fra rundt 75 300 tonn i 2013, leverte utlendingene hele 154 500 tonn makrell i 2014. De norske makrellfangstene levert i Norge økte fra 161 000 tonn i 2013 til 271 000 tonn i 2014. Norske fartøyer leverte i tillegg 6 400 tonn makrell i utlandet.

I det store så gikk kvantumet på makrell levert gjennom Sildelaget fra 240 700 tonn i 2013 til 432 170 000 tonn i 2014. Totalverdien for makrellen gikk da fra kr 2,13 milliarder til kr 3,26 milliarder i 2014. Men snittprisen på makrell falt fra 8,85 i 2013 til 7,55 i 2014.

Bedre enn forventet

-Året ble bedre enn forventet, sier salgsdirektør Knut Torgnes i Sildelaget. Torgnes er både glad for at så mye makrell blir landet i Norge og at høstens sildesesong ikke ble så dårlig som forventet.

-Med boikott i Russland så kunne vi sett for oss flere markedsutfordringer, men det har gått bra både med levering og pris, sier Torgnes som også nevner at mel og olje prisene tok seg litt opp på slutten av året da markedet viset mangel på råstoff på grunn av dårligere fiske i Sør-Amerika

Administrerende direktør Otto Gregussen er også rimelig fornøyd med fjorårets tall.

-Krisen i Øst-Europa kunne gått verre, her har eksportørene heldigvis gjort en god jobb med å finne andre markeder for silda. For makrellen så ser vi at Japan er fremdeles veldig viktig, men at andre land øker på. Det blir, som alltid, spennende å se hvor 2015 tar oss, sier Gregussen.