Tiltaket skal bidra til å redusere den samlede belastningen på økosystemet til havs, argumenterer Klif, melder Aftenposten.

Direktoratet vil skjerme gyteområder for fisk, hekke- og overvintringsområder for sjøfugl og områder for sjøpattedyr.

Kan komme

Det er i et høringssvar til arbeidet med ny forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak at forslaget om å opprette en25 kilometerbred oljefri sone fra land blir fremmet, skriver avisen.

Forslaget innebærer at det ikke kan settes i gang ny olje- og gassvirksomhet i dette området. Det er ikke aktivitet i det aktuelle området i dag heller, noe Klif er klar over.

- Selv om det ikke er aktivitet der nå, finnes det heller ikke noe vedtak om at det ikke kan bli det i fremtiden, sier Klif-direktør Ellen Hambro.

Liker det ikke

Klifs forslag faller ikke i smak hos Oljeindustriens Landsforening (OLF).

- Dette er en merkelig og unødvendig konstruksjon. Vi opererer ut fra prinsippet om at miljørisikoen ved vår virksomhet ikke skal være større nær land enn langt til havs, sier informasjonssjef Tom Gederø.