For fjerde året på rad arrangerer Sjømatrådet klippfiskseminar i Lisboa. I fjor deltok hele 160 klippfiskaktører.

- Vi gleder oss til å komme i gang og håper på like mange deltakere som i fjor. For Norges sjømatråd er dette årets viktigste arrangement i Portugal. Flere av verdens mest sentrale klippfiskaktører kommer på seminaret og vi er veldig glad for at vår nye fiskeriminister Per Sandberg ønsker å delta, sier regiondirektør Christian Bue Nordahl i Norges sjømatråd.

Fiskeriminister Per Sandberg

Dette blir fiskeriminister Per Sandbergs første utenlandstur som fiskeriminister.

- Portugiserne elsker klippfisk. Denne råvaren er en sentral del av portugisernes nasjonale identitet og kulinariske kjøkken. Derfor ble Portugal Norges 10. største eksportmarked i fjor, og eneste i toppen hvor det er torsk – og ikke laks – som er favoritten. Som ny fiskeriminister synes jeg det derfor er veldig passende at min første utenlandsreise som fiskeriminister går til Portugal, og at mitt første bilaterale møte blir med min portugisiske kollega, havminister Ana Paula Vitorino, sier Sandberg.

Norge eksporterte klippfisk for fire milliarder kroner i 2015, noe som er 345 millioner kroner mer enn i 2014. 34 prosent av dette ble kjøpt av Portugal, noe som gjør landet til vårt viktigste klippfiskmarked.

- Portugal hadde en vekst på 245 millioner kroner i 2015, noe som er imponerende med tanke på at det er økonomisk tøffe tider i landet. Klippfisk er en viktig del av Portugals matkultur og det er helt naturlig at vi arrangerer seminaret i Lisboa. Vi samler konvensjonell/klippfiskaktører fra Portugal, Spania, Brasil og Norge, og jeg tror vi kan si at dette er verdens største klippfiskkongress.

- Norge og Portugal er gamle kystnasjoner og høyt aktede rollemodeller innenfor havøkonomien. Det er derfor veldig viktig å opprettholde og videreutvikle de gode bilaterale forbindelsene mellom Norge og Portugal på dette området, sier fiskeriministeren.