Fem medlemmer av Senterpartiets programkomité, vil at fiskekvoter som i dag kjøpes og selges fritt, i framtiden skal overføres fra fiskere som går ut av yrket og til unge som kommer inn.

En av dem er stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås (Sp) fra Nordland. Sammen med fire andre medlemmer i partiets programkomite har hun levert et forslag om å fase ut kjøp og salg av fiskekvoter over 10 – 15 år, skriver Lofotposten.

– Jeg har brukt en del tid på diskutere dette med fiskere og andre før jeg landet på standpunktet. Jeg har fått mange henvendelser fra spesielt fiskere i nord som mener at prisene for fiskekvoter er blitt altfor høy. Den stanser unge som gjerne vil bli fiskere, men som ikke har kapital. Inngangsbilletten er rett og slett blitt for høy, sier Nordås til avisen.

De fem medlemmene har levert en dissens til flertallsforslag er de vil ha en plan for overgang fra kjøp og salg av kvoter, til tildeling av kvoter og konsesjoner til unge rekrutter når den eldre generasjon takker av. Ifølge Nordås kan en slik overgang foregå over 10–15 år.

De fem forslagsstillerne utgjør et mindretall i programkomitéen.

– De som har vært tvunget til å kjøpe deltakerrettigheter, konsesjoner eller kvoter, skal ikke lide noe tap, men skattemessig få avskrive sine utlegg for kjøp av fiskerettigheter, heter det i punktet som de fem vil ha med i partiprogrammet, melder Lofotposten.

– Skal vi sikre folket råderett over ressursene må fisken sikres som fellesskapets ressurs, ikke som en handelsvare. Samtidig som vi sikrer at de som har investert i kvoter ikke kommer skadelidende ut, sier Nordås.

– Men vi må få en eller annen form for begrensning i hvor mye penger som må til for å kjøpe seg kvoter i fiske, sier leder i Stortingets næringskomité, Geir Pollestad fra samme parti. Ifølge FiskeribladetFiskaren er han ikke helt på linje med forslaget som Nordås stiller seg bak.