Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 46 i 2017 (13. – 19. november 2017), sammenlignet med samme periode i fjor, melder Norges Råsklag på sine nettsider.

Råfisklagets omsetning nådde 166,3 mill kroner (foreløpig tall) i uke 46, satt sammen av 138,0 mill kroner etter landinger fra norske båter og 28,3 mill kroner fra utenlandske båter. Totalen er opp fra 139,4 mill kroner uka før, da fordelt med 130,2 mill kroner for norske og 9,2 mill kroner for utenlandske. Sammenlignet med uke 46 i fjor kom vi ganske likt ut, da var totalen 167,2 mill kroner fordelt med 159,2 mill kroner for norske og 8,0 mill kroner for utenlandske. Råfisklagets totale omsetning et stykke inn i uke 47 omsatt for 10,422 mrd kroner, ned 117 mill kroner sammenlignet med fjoråret.

For norske båter er det imidlertid økning på 440 mill kroner, mens altså omsetningen for utenlandske båter er ned med vel 600 mill kroner.