- I flere år har Havforskningsinstituttet og Pinro kartlagt utviklingen i den voksende snøkrabbebestanden i Barentshavet. På de faste økosystemtoktene fanges det snøkrabbe med standard bunntrål, men det er behov for å vite mer om denne arten. Derfor tester havforskerne om en egen snøkrabbepose kan forbedre prøvetakingen, skriver toktleder på «John Hjorth» Elena Eriksen i sin toktdagbok.

Sprer seg lenger vest

«Johan Hjort» har dekket et område hvor det har vært observert lite krabbe tidligere. Vi har observert snøkrabbe på totalt fire stasjoner totalt, hovedsakelig med noen få individer i hver fangst. I år har vi observert den nordvestligste grensen for snøkrabbeutbredelsen. Det største enkeltindividet ble tatt på 76°32’ N og 37°53’Ø.

Testing av snøkrabbepose

I løpet av toktet har vi tatt flere geometrimålinger av standard bunntrål med og uten pose. Dette ble gjort til å finne ut om snøkrabbeposen endrer fasongen på trålen. Vi har også sett hvordan trålen oppfører seg ved bunnen med videoopptak.

Målinger av geometrien tyder på at trålen ikke påvirkes av oppsamlingsposen, men det er en tendens at trålen fanger mer stein og bunndyr med oppsamlingsposen påmontert. På en stasjon med mange krabber sammenlignet vi fangster tatt med standard bunntrål og trål med snøkrabbepose. På denne stasjonen ble hovedtyngden av snøkrabbefangsten funnet i bunntrålposen. Resultatene fra toktet vil danne grunnlag for videre arbeid med innsamling av data for å vurdere snøkrabbebestanden.