Årsaken er at det er oppdaget en feil i inputdata, som gjør at det må gjøres nye beregninger, skriver Havforskningsinstituttet. Nå gjøres det nye analyser, slik at det kan komme et nytt kvoteråd.

- Uheldig

- Det er uheldig når slike situasjoner oppstår gang på gang, og det er det er viktig at ICES og Havforskningsinstituttet kvalitetssikrer arbeidet sitt bedre, sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt. Han mener det er viktig med en rask avklaring fra ICES om hva som skal være kvoterådet for 2018.

- Vi må likevel være positive til at forskningsinstitusjoner korrigerer rådene sine på en åpen og ryddig måte når det blir oppdaget feil. Hvis det blir forsøkt holdt skjult, vil det svekke tilliten kraftig, sier Maråk.

London

Opplysningene kom fram under forhandlingene som nå pågår i London. Revidert kvoteråd vil trolig ikke være klart før i neste uke.