Dette er en forskyving av gytinga som de to foregående årene skjedde lenger ut i fjorden, viser ny rapport.

I 2016 gjennomførte Havforskingsinstituttet fire tokt med eggundersøkinger i Repparfjorden og Revsbotn.

Målet med eggundersøkingene i området er å følge med på hvor og hvordan gytinga i Repparfjorden skjer, før og eventuelt etter et sjødeponi for gruveavfall blir etablert.

Revsbotn er valgt som kontrollområde, et område som man tror ikke vil bli påvirket av et sjødeponi.

Da Havforskingsinstituttet undersøkte Repparfjorden i 2014 og 2015 skjedde gytinga relativt sentralt i fjorden ved Megrunnen.

I 2016 skjedde gytinga i Markoppneset.

Det vil altså si at gytinga da skjedde i og dels innenfor det området som nå er regulert til deponiområde for gruveavfall.

Nå i april er forsker Terje van der Meeren tilbake i området for å gjennomføre de samme undersøkelsene som i tidligere år.