I rådmannens innstilling lå blant annet forslag til å utrede en fastlandsforbindelse til Store Molla og Skrova. Det er Lofot-kommunens innspill til transportplan for perioden etter 2017.

Frits Blix Hansen stilte spørsmål om kommunen burde bruke tid og krefter på dette.

Harald Hansen spilte inn at en utredning av forslaget ville gjøre at man i alle fall får oversikt over mulighetene som foreligger.

– Jeg ønsker en utredning for å se om det overhode er mulig, i vår tid, å få til en fastlandsforbindelse her. Om vi gjør en slik utredning, så slipper dette spørsmålet å ligge der som et problem. For dem som tenker å bo og investere i Skrova er det håpløst så lenge ferga er så usikker, sa han ifølge avisen.