– Været og litt tekniske utfordringer forsinket operasjonen noe, men vi fikk omsider satt ut observasjonsplattformene på slutten av forrige uke. Begge plattformene samler nå inn data for kartlegging av oseanografi og miljø i området, sier senioringeniør Endre Grimsbø i en artikkel på Havforskningsinstituttets nettsider.

Prosjektet har fått kortnavnet LoVe, som står for Lofoten–Vesterålen Cabled Observatory. Første versjon av prosjektet startet i 2013 da Equinor og HI satte ut den første observasjonsplattformen ved et korallrev utenfor Hovden i Bø i Vesterålen.

I 2015 fikk prosjektet 72 millioner kroner i støtte fra Norges forskningsråd og en rekke nye prosjektdeltakere. Forsvarets forskningsinstitutt, Uni Research, Universitetet i Bergen, Norges Fiskarlag, Nansensenteret, UiT Norges arktiske universitet, Sintef Digital, Christian Michelsen Research AS og Aker BP.

Observasjonsplattformene utstyres med en rekke måleinstrumenter som ekkolodd, strømmåler, hydrofoner, kjemiske sensorer og kamera, som kan følge med på livet i havet fra havbunnen og helt opp til overflaten. Måler er å kunne følge med på livet i havet og miljøet på tvers av hele kontinentalsokkelen utenfor Vesterålen og ned på 2500 meters dyp.

De fleste plattformene skal knyttes sammen med en kabel som går helt inn til land. Denne kabelen skal levere strøm ut og sende sanntidsdata og bilder tilbake til forskerne på land. I fjor ble andre halvdel av kabelen lagt. Plattformene som skal kobles på kabelen vil bli satt ut i løpet av våren 2019.

Instrumentplattformene som skal overføre data via akustisk kommunikasjon er plassert litt utenfor hovedtraseen der kabelen er lagt. De er produsert av Develogic i Hamburg.

Plattformene som ble satt ut nå vil først og fremst gi oseanografiske data som saltholdighet, temperatur og strøm. Noe data overføres via satellittkommunikasjon, resten blir lagret internt. Plattformene skal stå ute til mai og skal da tas opp når de endelige nodene plasseres ut.