Selskapet tar ingen sjanser når de gjør et kapasitetsløft.

- Vi valgte igjen å kjøpe filetlinje fra Baader fordi vi har sett gjennom flere års drift at Baader’s filetløsning sikrer oss det beste utbytte, samtidig som den er en garantist for høy kapasitet og stabil drift, sier Roger Hofseth.

Hofseth har i dag tre filetfabrikker som produserer laks og øret fileter for milliarder av kroner.

Baader-Norge er selvsagt fornøyd med ordren.

- Hofseth er en krevende kunde som er meget hands-on og som har ett sterkt fokus på drift og inntjening, og det liker vi, sier Modulf Barstad i Baader Norge.

Ordren består av en komplett filetlinje, fra råstoff kommer inn som sløyd fisk i kasser med is, til den er pakket som beinfri filet i kasser klar for forsendelse til sluttkunde, samt oppgradering av eksisterende linje. Linjen skal monteres og være på plass like etter sommerferien, sier Barstad.

Baader linjen vil ha en kapasitet på 25 fisk i minuttet. Dette kommer i tillegg til dagens filet linje, så når den nye linjen er på plass hos Hofseth Aalesund, så snakker man om en betydelig filetkapasitet, lokalisert i hjertet av Ålesund.