Det er ennå ikke laget et forvaltningsregime for fisket etter snøkrabbe i Barentshavet, men fiskeridepartementet jobber med saken, og har derfor bedt forskerne komme med kvoteråd.

Havforskningsinstituttet kommer med fire fangstalternativ som spenner fra 2.700 til 5.400 tonn snøkrabbe alt etter hvilken risikotoleranse som blir lagt til grunn.

Rådet tar utgangspunkt i hvor mye snøkrabbe som står i den norske forvaltningssonen av Barentshavet.

- Vi gir et råd med fire alternative kvoter: 2.700, 3.600, 4.500 og 5.400 tonn. Den laveste kvoten gjør det 98 prosent sannsynlig at bestanden øker, mens det største uttaket gir en sannsynlighet for økning på 61 prosent, sier Carsten Hvingel i en artikkel på Havforskningsinstituttets nettsider.

Hvingel leder forskningsgruppa som arbeider med skaldyr og bunndyr.

I tillegg til de fire fangstalternativene tilråder instituttet 100 millimeter minstemål på skjoldbredden, og at fiskeriet er stengt på sommeren når det er mye blautkrabbe og krabbe med lav kjøttfylde. Disse reguleringene sikrer ifølge Hvingel god reproduksjonen og at blir fangstet krabbe med høy kvalitet.

– Snøkrabben skiller seg fra de fleste andre andre krabbeartene ved at den slutter å skifte skall etter kjønnsmodningen. Etter dette går kvaliteten på krabben gradvis ned, og er bare kommersielt interessant de to– tre første årene etter det siste skallskiftet. Det blir bare fanget store hannkrabber, og det vil normalt sikre stor nok produksjon av befruktede egg, forklarer Carsten Hvingel.

Snøkrabben er en utpreget arktisk art som trives best når temperaturen er under 5 grader, og klarer seg godt helt ned mot minus 1,5 grader. I en tidshorisont på ti år vil det trolig finnes snøkrabbe i alle leveområdene som tilfredsstiller disse kravene. Grove estimat viser at et fremtidig årlig utbytte av krabben kan ligge mellom 50.000 og 170.000 tonn.

– Det betyr at snøkrabben på sikt kan bli en fiskeriressurs på linje med torsk og andre viktige kommersielle bestander. Forutsetningen er at vi høster krabben på en bærekraftig måte, sier Carsten Hvingel.