Innsamlingen av seismikk i området Nordland IV og V startet 10. juli, og arbeidet skal etter planen være avsluttet 10. august.

Det er Stortinget som har gitt Oljedirektoratet i oppdrag å kartlegge undergrunnen for å få kunnskap om mulige petroleumsforekomster i området.

Innsamlingen er delt inn i fire områder, og det er meningen å gjøre seg ferdig ned ett område om gangen for å være til minst mulig hinder for fiskeriene. Arbeidet startet i det nordligste området.

Nordland IV og V er delt inn i fire delområder, og det er meningen å gjøre seg ferdig med ett område i gangen for å være til minst mulig hinder for fiskeriene. Arbeidet startet lengst nord og nå er båtene inne i det andre delområdet.

Marin seismikk foregår ved at det slepes en eller flere lange kabler, såkalte streamere, bak båten, i tilegg til luftkanoner, såkalte «gun arrays». Slike streamere kan være fra 4.000 til 10.000 meterlange, og blir gjerne slept på 6-9 metersdyp.

Et seismikkskip vil slepe disse kablene i rundt 4.5 knops hastighet, og leier inn flere følgeskip som sørger for å holde fiskefartøyer og andre skip unna slepet.

«Artemis Atlantic» har med seg følgeskipene «Sursum Corda» , «Geo Caspian» og «Thor Server» til å gjøre den jobben.