Støtter forslaget om å gi krabbe-havarister dispensasjon