Antonia Klöcker. Foto: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

I en epost som spres rundt til haivenner ber forskerne ved Havforskningsinstituttet om publikums hjelp. Folk som observerer brugde bes om å registrere observasjonen via folkeforskningsportalen Dugnad for Havet, eller ringe direkte til haitelefonen, på 55 23 85 60.

- Vi setter stor pris på din innsats, skriver doktorgradskandidat Antonia Klöcker ved HIs avdeling i Tromsø.

Satellittmerke

- I år øker vi vår innsats i arbeidet med å satellittmerke brugde langs norskekysten, og vi ønsker fortsatt hjelp fra dere og andre i området. Derfor har vi opprettet en egen haitelefon, men Dugnad for Havet fungerer fortsatt for å registrere observasjoner.

- Vi er ute etter observasjoner av både brugde og håbrann. Spre gjerne ordet til andre i nærmiljøet ditt! Vi har lagt ved en brosjyre med mer informasjon om arbeidet vårt som du også kan dele ut.

Les også: Håper å få merket ei brugde, og Endelig merket, men den beit kraftig fra seg og Satellitterket tre brugder i Lofoten

Ei haibrosjyre går i disse dager ut til en rekke haientusiaster på norskekysten.