Øystein Ingilæ

oystein@kystogfjord.no

En oversikt over de 30 største fiskerihavnene i Troms og Finnmark som Transportutvikling i Narvik nylig har utarbeidet, viser at Tromsø er to og en halv ganger større enn Båtsfjord som ligger som nummer to på lista – målt i volum.

Frossen avgjør

I motsetning til i Båtsfjord, er fisken til gjengjeld bare en snartur innom Tromsø før den går videre ubearbeidet. Det er utelukkende de to fryselagrene i byen som sørger for at byen troner over alle. Av fisk som landes og produseres ved landingsplassen er det nemlig ingen som slår Båtsfjord. Men også her eksporteres en ikke ubetydelig andel ubearbeidet ut, ettersom Båtsfjord sentralfryselager en viktig mottaker av råstoff for videreforsendelse.

Uvirksomme havner

Transportutvikling har på oppdrag fra Troms og Finnmark, utarbeidet en komplett oversikt over fiskerihavnene i de to nordligste fylkene. Oversikten vil være med å danne et viktig grunnlag når fylkeskommunene overtar ansvaret for fiskerihavnene. For i den samlede oversikten som består av til sammen 85 havner som er definert som fiskerihavner, er det flere som kort og godt kan strykes av kartet.

Eksempelvis er både Hamningberg i Båtsfjord og Skjøtningberg i Lebesby definert som fiskerihavner. Det samme er Bøvær på Senja og Fakkekjeila i Karlsøy. Fellesnevneren her er null virksomhet. Det vil si havner som er helt uvirksomme i forhold til yrkesfiskerne. Til sammen er det sju havner i Troms og sju- i Finnmark som har betegnelsen fiskerihavn, men hvor man må en generasjon eller to tilbake for å finne aktivitet.

I tillegg har 12 havner i Finnmark og 14- i Troms fått «gult lys». Det vil si at aktiviteten her er meget begrenset. I Finnmark står blant annet Syltefjord i Båtsfjord og Holmbukt i Porsanger på denne listen. I Troms er blant annet Mefjordvær på Senja og Laupstad i Ibestad på samme liste.

45 fiskerihavner

Av aktive fiskerihavner med høy aktivitet befinner det seg 24 fiskerihavner i Finnmark og 21 i Troms.

Foruten Tromsø gjør havnene Berg, Lenvik, Karlsøy, Skjervøy og Torsken seg godt synlig på topp 30-listen.

I Finnmark følger Hammerfest etter Båtsfjord, med Måsøy, Nordkapp, Hasvik, Gamvik, Lebesby og Vardø på plassene etter. Midt i mellom disse finner vi også Sør-Varanger, men her er det fryselageret som er avgjørende.

Tallmaterialet som danner grunnlaget for rangeringen er fra 2017.