– Hvis dette er riktig, må de se på hvordan de jobber