Hummersesongen begynte 1. oktober i år, og Havforskingsinstituttet har fulgt fangsten nøye. Rundt hundre frivillige hummerfiskere, som spenner fra svenskegrensen til Romsdal, deltar i kartleggingen og melder inn alt av fangst.

Over gjennomsnittet flere plasser

Forskere kan dermed oppsummere resultatene fra de første ti dagene av årets fangst for å vurdere sesongens utvikling. Etter å ha analysert dataene fra 6 700 teiner, rapportert av 107 hummerfiskere, kan de konkludere med at fangstene er over gjennomsnittet i flere områder.

Forsker Alf Ring Kleiven ved HI mener det kan være flere årsaker. For det første kan det være resultatet av reguleringene for hummerfiske som gradvis har begynt å ta effekt. Videre har dagens fiskeutstyr blitt mer effektivt, med bedre teiner som gir større utbytte per teine. I tillegg har de som rapporterer fangstene, fått mer erfaring og kunnskap år for år.

Varmen kan påvirke

En tredje mulig årsak til økte fangster er vanntemperaturen. Fangstene ser ut til å være bedre når sjøtemperaturen er over gjennomsnittet. Tidlig i hummerfiskesesongen har temperaturen utenfor HI sin forskingsstasjon i Flødevigen, Arendal, vært to grader over normalen.

Kleiven mener likevel at økte fangster i en kort periode ikke nødvendigvis betyr en økning i hummerbestanden. For å kunne fastslå at bestanden øker, må økte fangster og størrelsen på hummerne holde seg stabilt over en lengre tidsperiode, gjerne over flere år.

HI-forskeren mener derfor det er viktig å overvåke utviklingen nøye for å kunne trekke konklusjoner om bestandens helse og vekst.