Partene ble enige om å videreføre gjeldene minstepriser for fisk. For restråstoff ble det gjort endringer som vist nede i teksten. Artene torsk, hyse og sei følger av de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som framgår på Råfisklagets nettsider.

Endringer i minsteprisene for restråstoff fra og med mandag 11. desember 2023:

Kvitlange, samfengt, rogn, A-kvalitet kr 15,00 + kr 1,00

Lever

Torsk, samfengt, lever, A-kvalitet kr 5,50 + kr 0,50

Hyse, samfengt, lever, A-kvalitet kr 2,50 + kr 0,50

Sei, samfengt, lever, A-kvalitet kr 2,50 + kr 0,50

Lyr, brosme og kvitlange, samfengt, lever, A-kvalitet kr 2,50 + kr 0,50

Annen anvendelse

Fisk til fôr/mel (vrak) kr 1,00 + kr 0,75

Rogn til dyrefôr/ fiskefôr kr 2,00 + kr 1,00

Hau og blandet slog/lever til oppmaling kr 0,20 + kr 0,18