Åpningen for fiske avgrenses i vest av en rett linje mellom følgende posisjoner:

1. Nord 70 grader 04,3 minutter. Øst 020 grader 52,7 minutter

2. Nord 70 grader 03,7 minutter. Øst 020 grader 59,7 minutter

3. Nord 70 grader 00,0 minutter. Øst 021 grader 04,0 minutter

4. Nord 69 grader 57,3 minutter. Øst 021 grader 04,8 minutter

Videre er åpningen avgrenset i øst av en rett linje mellom følgende posisjoner:

1. Nord 70 grader 05,4 minutter. Øst 021 grader 32,0 minutter

2. Nord 70 grader 01,3 minutter. Øst 021 grader 22,3 minutter

De nye linjene som avgrenser åpningen for fiske er illustrert i vedlagt kart. Merk at linjen i den østlige delen av Kvænangen er korrigert.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan på vanlig måte fastsette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket i det åpnede området ved fare for bifangst, fangst av sild under minstemål mv.

Forskrift

Forskrift om endring av forskrift om åpning for fiske etter norsk vårgytende sild innenfor fjordlinjen i et område i Kvænangen trer i kraft straks og lyder som følger:

Uten hinder av forbudet i forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 f, er det til og med 31. mars 2018 tillatt å fiske norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i Kvænangen uavhengig av fartøyets lengde avgrenset i vest av en rett linje mellom følgende posisjoner:

1. Nord 70 grader 04,3 minutter. Øst 020 grader 52,7 minutter

2. Nord 70 grader 03,7 minutter. Øst 020 grader 59,7 minutter

3. Nord 70 grader 00,0 minutter. Øst 021 grader 04,0 minutter

4. Nord 69 grader 57,3 minutter. Øst 021 grader 04,8 minutter

Videre avgrenset i øst av en rett linje mellom følgende posisjoner:

1. Nord 70 grader 05,4 minutter. Øst 021 grader 32,0 minutter

2. Nord 70 grader 01,3 minutter. Øst 021 grader 22,3 minutter