20 fartøy deltok i fjorårets fangst, i år blir tallet 16-17. Tre båter stiller uten leveringsavtale og finner trolig på noe annet.

- «Anna Sofie» er gått på blåkveita, «Roholmen» er inne til en større reparasjon og «Elin Torhild» ligger på verksted for vedlikehold. Trolig vil ingen av disse tre gå på fangst, sier Soløy.

- Problemet er for få kjøpere, det forplanter seg til fangstleddet. Det er grunn til å tro at vi vil se mindre hval på kaia enn i fjor, sier han.

Samtidig har Fiskeridirektoratet dette året gjeninnført soneinndelinga som har ligget nede i svært mange år. Det betyr en makskvote på 80 dyr per båt i hver sone, bortsett fra i Nordsjøen og ved Jan Mayen, der det er fri fangst. Også det kan bety mindre aktivitet i nord, der de fleste hvalfartøyene opererer.

Fjorårets hvalfangst ga 666 dyr. Året før var tallet 746, som var det høyeste på svært mange år.