Mens islendingene videreforedler fisken sin selv, sender Norge den til Kina. Nå krever flere at mer fisk må behandles i Norge.

– De siste fem årene har eksporten av rundfrossen torsk fra Norge økt med 467 prosent. Nå mener jeg vi må rope et varsko. Dette er ei dårlig forretning, sier Øyvind Arne Jensen til NRK. Han er daglig leder i Blæst, som eksporterer klippfisk til Portugal.

På Island er situasjonen en annen. Der videreforedler de mer av fisken selv, i motsetning til trenden i Norge.

– Tidligere har vi sendt fisken vår til behandling i England eller andre steder i Europa. Det har vi sluttet med fordi vi ikke tjener så mye på det som å prossessere fisken selv, sier Thorstein Hilmarsson i det islandske fiskeridirektoratet til statskanalen.

– For to år siden endret vi kvotereglene. Fram til da kunne man eksportere hel fisk til markeder i England og Tyskland, uten at den ble regnet som en del av kvoten til båten. Det er det slutt på nå, sier Hilmarsson til nrk.no.