Han er leder for Nordland fylkes fiskarlag og vil fronte en langt mer steil holdning overfor oljeselskapene enn det vi har sett til nå i år.

Mens fisket har pågått for fullt i år enkelte steder langs norskekysten, har oljeselskapene pådratt seg mang en fiskers vrede ved å skyte seismikk mens fisket har pågått.

Arealbehov

Det er likevel ikke bare olje og seismikk dette dreier seg om, men en markering av de arealbehovene fiskere har. Trolig vil også vindmøller til havs være med i hans innlegg.

Fiskarlagets leder, Reidar Nilsen, har vært langt mer innstilt på å gå i dialog med oljenæringen. Han får støtte fra tidligere fiskeriminister Peter Angelsen (Sp).

– Det er ikke lurt å kutte denne dialogen, sier Angelsen til NRK.

På landsmøtet vil Meløysund gjenta det som gjorde at han ble gjenvalgt som leder av det mektige fylkesfiskarlaget i Nordland. Han vil om nødvendig sette makt bak kravene.

Aksjoner

– Ledelsen i Norges Fiskarlag er for snille med oljenæringen. Vi fiskere har ikke hatt noe igjen av satsingen på sameksistens med oljenæringen, og når Norges fiskarlag har støtt på et problem, gir de opp hvis de møter litt motstand, sier Meløysund til NRK.

Og nordlandsfiskerne er bredt til å legge makt bak sine krav.

– Får vi ikke innfridd kravene vil det bli aktuelt å blokkere havner. Slik skal vi hindre at seismikkskip opererer på fiskefelt, og jeg tror vi vil få mange fiskere fra andre fylker med oss, sier han.