Riksrevisjonen gir også en beskrivelse av virkeligheten i norsk fiskerinæring som ikke samsvarer med den virkelighet som regjeringen forteller om situasjonen langs kysten.

Næringskomiteen skal avgi sin innstilling om fiskeri- og kvotepolitikken 30. april og med debatt i Stortinget 7. mai.

- Riksrevisjonen sender med dette en torpedo inn i regjeringens drøm om å fortsatt sentralisere fiskeripolitikken. Senterpartiet er ikke i tvil om at stortingsmeldingen om kvotepolitikken må trekkes tilbake av regjeringen og vurderes opp mot Riksrevisjonens rapport, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) og leder av næringskomiteen.

- Riksrevisjonen viser at på de fleste punkter så har utviklingen gått i feil retning. Skal stortinget ta fiskere og kystbefolkning på alvor så må kvotemeldingen stanses nå, sier Pollestad

- Senterpartiet vil foreslå i næringskomiteen at avgivelsen av meldingen utsettes og vi vil også argumentere med at den skal returneres til regjeringen, sier Pollestad.