Det internasjonale havforskingsrådet ICES anbefaler at i påvente av ny informasjon om bestanden, skal det ikke fiskes etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i 2012.

Grunnen er at havforskerne ikke har gjennomført tilfredsstillende tokt i islandske farvann på grunn av vanskelige isforhold, melder nettsiden til Fiskebåtredernes forbund.