I tilsvarende uke i 2011 utgjorde omsetningen fra norske fartøy hele 102 mill kroner, da med stor omsetning av fryst fisk som utgjorde hele 61 mill kroner mot 25 mill kroner i uke 29 i år.

I forhold til uke 28 er det først og fremst seien som er redusert, ned fra totalt 5.030 tonn og 29,4 mill kroner - seinot 4.550 tonn/26 mill kroner - til 1.600 tonn og 10,0 mill kroner i uke 29 - 1.350 tonn på seinot, verdi 7,6 mill kroner. Uke 29 og de første dagene av uke 30 har vært preget av mye dårlig vær, som også har bidratt til reduksjonen, melder Norges Råfisklag.