Prosjektet ble i fjor tildelt et totalt produksjonsvolum på 2995 tonn biomasse i sjøen, noe som utgjør nesten fire utviklingskonsesjoner på 780 tonn hver. Men dette var ikke nok for selskapet, som opprinnelig hadde søkt om 15 utviklingskonsesjoner for å teste ut flere ulike varianter av sitt konsept med nedsenkede konstruksjoner.

Etter en ankebehandling har selskapet fått delvis medhold, og direktoratet øker selskapets tildeling til 7 ordinære utviklingskonsesjoner på 780 tonn, samt en på 580 tonn biomasse, slik at selskapet får lov å ha 5.990 tonn biomasse i sitt forsøksprosjekt som er tenkt plassert på en lokalitet i Øyfjorden på Senja.