Retningslinjene omfatter bruk sammen med andre vare- eller firmamerker enten de representerer produsent, leverandør, markedsfører eller dagligvare-/restaurantkjede.

Unike produkt

Hver dag serveres det nemlig 37 millioner måltider norsk sjømat over hele verden, og grunnen til dette er at den er unik: Norsk sjømat kommer fra det kalde, klare havet, den forener generasjoners erfaring med moderne kunnskap, og den er høstet og dyrket på en bærekraftig måte.

Felles verdi

- Merket «NORGE – Seafood from Norway» forteller forbrukere over hele verden at dette er sjømat med disse viktige egenskapene. Derfor er dette merket en felles verdi for hele den norske sjømatnæringen. Eksportutvalget for fisk (EFF) ønsker at aktørene får like mye ut av denne verdien og at merket blir oppfattet likt i alle markeder, heter det i en melding fra EFF.