Alle parter i transportnæringen på land og sjø bes nå om å komme med forslag til hvordan dette skal skje.

– Vi må snu hver stein for å få dette til, sa kyst- og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen under skipsfartskonferansen i Haugesund tirsdag.

Forslagene hun nå ber om, må være departementet i hende innen 1. mai. Deretter skal målsettinger og tiltak tas inn i den nye nasjonale transportplanen for åra 2014 til 2023 som skal være klar neste år, skriver Stavanger Aftenblad.

Berg-Hansen sier regjeringen trenger hjelp fra mange aktører dersom målsettingen om å flytte gods fra land til sjø skal lykkes.

– 5 prosent av dagens godstransport på vei kan flyttes over til skip og bane. Det utgjør 15 millioner tonn gods, sier Berg-Hansen og legger til at dette vil gjøre veiene mer framkommelige, skape færre trafikkulykker og ha positiv effekt på miljø og klima. (ANB-NTB)

Bilde: