Det er konklusjonen i en rapport som er lagt fram av EFTAs overvåkingsorgan ESA. Rapporten bygger på en inspeksjon som ble gjort i april i år, melder Norsk Telegrambyrå.

ESA mener Mattilsynets kontroller er for dårlig koordinerte, og at det ikke er sørget for at de gjøres på en effektiv, hensiktsmessig, konsekvent og kvalitativt god måte. Situasjonen har ikke bedret seg stort siden forrige inspeksjon, som ble gjort for seks år siden.

Mattilsynet har nå lagt fram en tiltaksplan for å møte kravene. Denne er nå til vurdering hos ESA.