Fiskeri- og kystministeren har ikke anledning til å delta på konferansen som arrangeres i Tromsø 10. mai. I stedet må LU nøye seg med statssekretær Hans Kristian Amundsen som skal redegjøre for fiskerinæringens plass i regjeringens nordområdesatsing.

Nordområde

Formålet med konferansen om nordområdepolitikk for fiskerinæringen, er å fokusere på økt verdiskapning og aktivitet basert på marine ressurser i nordområdene. Og man tar utgangspunkt i regjeringens egne visjoner og perspektiver på marin verdiskapning i nordområdene.

Målgruppen for konferansen er politikere, næringsliv, forvaltning, virkemiddelapparat, FoU, finans og andre interesserte.