- Enkelte ledere er flinkere til å engasjere egne medlemmer blant annet gjennom høringssaker, mens andre ledere behandler sakene på egen hånd eller at sakene stopper opp ved lederen, som ikke tar dem videre ut til medlemmene. Etter styrets mening er dette en trussel mot demokratiet i en organisasjon som nettopp er tuftet på demokrati ved at alle medlemmene skal ha en mulighet til å bidra til det politiske arbeidet, skriver styret i sin årsmelding. Og de fortsetter:

- I tilknytning til møter og årsmøter som arrangeres i lokale fiskarlag, registrerer styret for eksempel at det er omtrent de samme medlemmene som deltar og det er få av den yngre garde som er aktive. Dette er en situasjon og en utvikling som etter styrets mening ikke er bra. Dette kan skyldes lav interesse for å drive med organisasjonsarbeid og at noen håper at andre kan ta seg av dette arbeidet, eller at det er behov for å ivareta familien og andre interesser i fritiden. Andre ganger kan det være at noen er engasjert og vil arbeide i organisasjonen, men får av ulike grunner ikke muligheten.

- Fiskerne generelt er videre i alt for liten grad engasjert i lokalpolitisk arbeid. Dette medfører at tradisjonelle fiskeriinteresser blir ivaretatt for dårlig. Når fiskerne ikke deltar i dette arbeidet, vil det medføre at kommunene ikke ser viktigheten i tradisjonelt fiskeri, men i stedet satser på andre næringer med en mer kortsiktig tidshorisont og med større økonomisk gevinst og utvikling, som oppdrett og industri. Det er derfor viktig at lokale fiskarlag engasjerer seg i dette arbeidet.