Det skriver Fiskeribladet. Dermed kan Nessan Fisk fortsette å føre fisken til Nergård Bø i Vesterålen.

De to svolværbedriftene klaget på at fisk på denne måten blir ført ut av Øst-Lofot-regionen mens det finnes andre kjøpere i noenlunde nærhet. Råfisklaget har lagt vekt på at dette er en mottaksstasjon som sikrer at den aller minste flåten kan fiske og levere fisken under lofotsesongen skjermet for vær og vind, og departementet finner ingen grunn til å overprøve Råfisklagets vurdering.