Av Erik Jenssen

erik@kystofjord.no

I forkant av landsmøtet sto medlemslagene i samarbeidsutvalget Nord sammen i synet på ny organisering av Fiskarlaget. Men etter et gruppemøte i forkant av behandlingen av organisasjonssaken bestemte Nordland og Nord seg for en linje Midt ikke kunne støtte.

Egil Berge fra Fiskarlaget Midt.

- Vi støtter landsstyrets vedtak fordi vi tror det er den beste måten å oppnå enighet på. Vi tror ikke det er rett å begynne å plukke sund det landsmøtet har gjort, sa Egil Berge fra Fiskarlaget Midt.

Den sundplukkingen Fiskarlaget Nord og Nordland Fylkes Fiskarlag ønsket å gjøre, var å ta forbehold om tredeling av makten i Norges Fiskarlag. De støttet kort fortalt modellen for ny geografisk organisering, men kunne ikke støtte prinsippet om at hvert lag skulle få like store andeler av landsmøtets 69 delegater.

Endringen vil føre til at lagene i et fremtidig Nord-Norges Fiskarlag får redusert sin innflytelse fra 29 til 23 delegater, mens Fiskebåt øker fra 17 til 23. Fiskarlagene i sør beholder samme innflytelse.

Holger Pedersen.

Holger Pedersen fra Henningsvær redegjorde for nordlandsfiskernes og Fiskarlaget Nord-fiskernes syn på denne måten:

- Vi har hatt våre utfordringer i Nordland når det gjelder denne prosessen. Det kan godt hende noen vil kalle oss sidrompa, men vi har en veldig sammensatt medlemsmasse. Vi er det største medlemsfylket, og det er mange interesser som ikke er sammenfallende i alle interesser.

Flertallet i Nordland har flere ganger vær skeptisk til forslagene i organisasjonsarbeidet. Det siste årsmøtet vårt ga et ganske klart mandat til oss som er på møtet i dag om å gå videre på den modellen som er foreslått her i dag.

- Men det som det og vart enighet om, er at det er for tidlig å konkludere på en del av det som ligger der. Blant annet maktfordelingen internt i det nye Fiskarlaget. Vi mener dette må avklares fremover, sammen med andre ting.

Han advarte mot å gjøre et vedtak på landsmøtet som medlemmene ute på grasrota ikke vil kunne svelge.

- Den største faren for de som ønsker en ny overbygning, er at vi gjør noe her i dag som en del av medlemmene våre oppfatter negativt og kommer tilbake med på årsmøtet til neste år. Eller at de krever stans i hele saken, og da er vi tilbake på scratch. Så jeg er redd for at vi vedtar for mye her i dag uten å se det store bildet.

Jonny Berfjord.

Styreleder i Fiskebåt, Jonny Berfjord mente landsstyrets forslag til omorganisering var eneste farbare veg.

- Jeg registrerer at mange mener at fiskebåt har for stor innflytelse. Men det er også mange hos oss som mener det motsatte - at vi har for lite ut fra økonomisk innflytelse. Vi er en næringsorganisasjon, og ikke et politisk parti.

Berfjord mener forslaget til en omorganisering med tre likestilte medlemslag vil danne en sunn dynamikk, og kanskje til slutt ende opp med at Norges Fiskarlag kan samles i én samlet organisasjon istedenfor ulike medlemslag.

- Det er først når alle har tillit til hverandre, og at ingen kan overkjøre hverandre at vi kan gå videre.

- Vi må dyrke kompromissene. Vi har mange av de samme synspunktene. De gangene vi har bygd kompromiss har vi hatt fremgang, når vi har dyrket motsetninger har vi tapt. Jeg synes vi skal støtte hele forslaget fra landsmøtet slik det ligger.

Jan Fredriksen i samtale med Kjell Ingebrigtsen.

Leder i Nordland Fylkes Fiskarlag Jan Fredriksen appellerte til landsmøtet om å gi delegatene fra Nordland et brukbart vedtak å ta med seg hjem.

- Ja, dette er en vanskelig prosess. For nordlandsfiskerne er det en særdeles vanskelig prosess. Det var stemning i salen på årsmøtet hos oss om at vi ikke måtte gå inn i en prosess som medførte at Samarbeidsrådet Nord ikke får redusert innflytelse. Jeg ba da fra talerstolen om at dette forslaget ble trukket fordi jeg var redd forslaget faktisk ville fått flertall, og at det ville stanset hele prosessen.

- Forslaget fra Holger Pedersen bringer prosessen videre. La oss gå videre og utrede, slik at vi har en pakke å legge frem for medlemmene. Da tror jeg vi kan få et vedtak vi kan få flertall for. Det vil være utrolig uheldig dersom det blir gjort et vedtak her i dag som gjør at vi på neste årsmøte i Nordland får stoppkortet. Det vil være det uheldigste som kan skje. Vi må unngå støy og bråk om de gale tingene, sa Jan Fredriksen.

Roger Hansen.

Også lederen for Fiskarlaget Nord, Roger Hansen ba om tid.

- Holger har referert hva vi mener Norges Fiskarlag bør gjøre. Jeg må bare innrømme det: Vi er i en meget skjør organisatorisk prosess. Hvis vi ikke nå bruker tida på å skape fremtiden for den organisasjonen vi skal ha, så vet jeg ikke om jeg er optimist på vegne av organisasjonen, sa Hansen.

Men bønnene ble ikke hørt.

Etter forslag fra Lars Erik Hopmark i Møre og Romsdal Fiskarlag ble avstemningen gjort skriftlig og dermed hemmelig. Stemmetallet for forslaget fra de to nordnorske lagene ble ironisk nok 23 – som er det samme antallet landsdelen vil få i en fremtidig organisering.