Det brøt ut et lettelsens sukk blant de ansatte på Melbu i formiddag. Bare timer før Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre skulle møte dem, kom beskjeden om at fiskeriminister Per Sandberg hadde skrotet forslaget om å avvikle trålpliktene.

- Uten pliktene ville Melbu vært nedlagt. Det var jo det konsernledelsen foreslo for et par år siden. Men NAV har i flere år på rad vært vårt faste bidragsyter i flere måneder, samtidig som trålerne har meldt om rekordfangster. Slik skal det selvsagt ikke være i et anlegg med leveringsplikt, sier han.

Også arbeiderpartilederen er klar på at jobben langt fra er avsluttet.

- Nok et fiskeripolitisk mageplask fra regjeringen, og vi er selvsagt glad for at fiskeriminister Per Sandberg endelig ga etter for den massive motstanden fra Kyst-Norge og vraket et dårlig forslag. Samtidig er dette en vemodig dag. Pliktene burde og skulle vært utviklet og endret, slik Stortinget ba om. I stedet er vi satt fire år tilbake.

- Vinner vi valget til høsten, vil vi umiddelbart utvikle en industristrategi for lønnsomhet i norsk hvitfisknæring, med et ambisiøst løft for forskning, utvikling og innovasjon. Dette skal skje i nært samarbeid med fiskeindustrien, organisasjonene og også med kystfiskerne.

- Vi vil ta opp igjen tråden fra fire år tilbake og modernisere og justere pliktsystemet til dagens og morgendagens behov for å sikre jevn tilgang av egnet råstoff til industrien, og der industrien får mulighet til å påvirke fangstmønsteret, sier arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre til Kyst og Fjord.