Hun jakter på kvinnfolk i fiskerinæringen til sin masteroppgave