Det sier leder i Finnmark Arbeiderparti, Ingalill Olsen. Det er nytt for henne at bonusen var fjernet, men hun er ikke overrasket:

- Dette føyer seg bare inn i rekka. De vil forandre landet, utfordrer Råfiskloven og Deltakerloven og liberaliserer fiskerinæringa på alle hold. De la jo også ned Fiskeridepartementet. At de også vil fjerne tiltak som øker problemene er derfor forståelig, sier Ingalill Olsen.

LES MER I PAPIRAVISA