Kommunen fikk tilskudd, men gjennomfører ikke ungdomsfiske